Onze klanten

Informatie in de revalidatie


Klanten van Syncope opereren voornamelijk in de revalidatiesector of in de revalidatieketen.

vragen die elke bestuurder in de revalidatiezorg zichzelf stelt:

Welke informatie heb ik nodig en hoe presenteer ik deze zo dat ik binnen mijn organisatie op basis van de juiste informatie de juiste beslissingen kan nemen.
Hiermee kan ik het multidisciplinaire primaire proces zo inrichten dat

 • mijn klanten maximaal gebruik kunnen maken van onze kennis en kwaliteiten,
 • de zorgverzekeraar bij ons voor haar klanten de beste, maar ook de meest betaalbare zorg inkoopt.

Managers zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom het primaire proces. In deze tijd van veranderingen, worstelt elke manager met de vraag hoe de zorg ingericht moet worden zodat er vooraf bekend is wat het behandelteam gaat doen en voor welke prijs dit aangeboden kan worden. 
Hoe kan ik met de (toekomstige) schaarse middelen, van zowel personeel als geld, toch de juiste zorg bieden zodat de kwaliteit van behandeling en de tevredenheid van de klanten hoog blijft. Ik wil dan op basis van makkelijk toegankelijke informatie de juiste beslissingen kunnen nemen.

Syncope luistert naar uw hulpvraag en samen met onze specialistische kennis binnen de branche, komen we tot een gezamelijk doel. In het proces naar het doel toe komen we samen met u tot creatieve en realistische oplossingen, die u mogelijk niet haalbaar of praktisch onuitvoerbaar geacht had. Daarna kunt u met de beschikbare informatie de optimale zorg leveren aan uw klanten.

Thema's die terug komen bij onze klanten zijn:
  
Simulatie doorlooptijdverkorting
Syncope is door Zorverzekeraars Nederland en Revalidatie Nederland uitgekozen als enige leverancier voor de berekening van de gevolgen van de doorlooptijdverkorting bij de Medisch Specialistische Revalidatie. Deze berekening is in december 2015 ook officieel gevalideerd door Deloitte Risk Services BV.
In 2015 is de maximale doorlooptijd van een DOT (DBC/subtraject) verkort van 365 dagen naar 120 dagen. Dit heeft landelijk, bij de MSR, een éénmalige schadelastdip van rond de 10% tot gevolg.
Syncope simuleert voor u het overgangsjaar en levert een bestand met daarin per zorgverzekeraar, per product, de schadelastdip.
 
Extra opties:
 1. Naast deze schadelastdip levert Syncope een aantal extra informatieproducten waarmee, naast de dip ook de structurele gevolgen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Hier kunt u gebruik van maken bij de onderhandelingen voor 2016 met de zorgeverzekeraars.
 2. Voor interne monitoring en sturing kan Syncope ook per maand het OHW en realisatie voor u simuleren.
  • OHW in het overgangsjaar: hiermee kunt u de realisatie in 2015 monitoren.
  • OHW in een structureel 120 dagen jaar: hiermee kunt u de realisatie in 2016 monitoren.

De volgende instellingen hebben al een simulatie door Syncope laten uitvoeren:

Om informatie uniform, gebruikersvriendelijk en op elk gewenst organisatieniveau beschikbaar te maken hebben wij het management informatiesysteem Lighthouse ontwikkeld. U vindt meer informatie hierover op de website van Lighthouse Software: www.lighthousesoftware.nu

 • Heliomare
 • De Hoogstraat Revalidatie
 • Rijndam Revalidatie
 • Spine & Joint Centre
 • Sophia Revalidatie
 • ViaReva
 • Rijnlands Revalidatie Centrum
 • 't Roessingh Centrum voor Revalidatie